Misja Kampinos - szkolenie dla mieszkańców i przedsiębiorców

Szkolenie dla mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, budowy marki lokalnej, a także monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR.

Adres wydarzenia: 

Urząd Gminy Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów

Organizator: 

Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem"

Data wydarzenia: 
08-02-2019 10:00 do 16:00
Zobacz wszystkie wydarzenia