Misja Kampinos - szkolenie dla przedsiębiorców

Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" serdecznie zaprasza przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe z terenu gmin:

Czosnów, Leoncin, Stare Babice, Łomianki, Błonie, Izabelin, Leszno, Kampinos, Ożarów Mazowiecki

22 marca 2019
na szkolenie "Przesięwzięcie 1.2.1 Wsparcie tworzenia i rozwoju inkubatorów, przetwórstwa lokalnego".

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego programem rozwoju obaszrów wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy!

Data wydarzenia: 
22-03-2019 10:00 do 15:00
Zobacz wszystkie wydarzenia