Aktualności - Stare Babice

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie...

13.08.2020

Fundusze sołeckie 2021

Drodzy Państwo, informujemy, że przystępujemy do prac nad funduszem sołeckim 2021. Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta stanowi...

12.08.2020

Geoankieta – internetowe konsultacje społeczne

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w internetowych konsultacjach społecznych poświęconych częściowej zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Planowany termin konsultacji:  3 sierpnia – 4 września 2020 r. Geoankieta...

12.08.2020