Szkoły publiczne

WYNIKI EGZAMINÓW PODANE PRZEZ CENTRALNĄ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM I W GMINIE STARE BABICE

Egzamin ósmoklasisty 2019. Średnie wyniki gminy. Wszystkie szkoły (publiczne i niepubliczne).

Egzamin gimnazjalny 2019. Średnie wyniki gminy. Wszystkie szkoły, wszystkie rodzaje arkuszy.

Sprawozdanie_EO_Języki_obce

Sprawozdanie_E8_matematyka

Sprawozdanie__EO_Język_polski

Sprawozdanie_EG

 


Plan sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych został przyjęty przez Radę Gminy dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/273/17 RADY GMINY STARE BABICE
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.