Fundusze zewnętrzne

Fundusze zewnętrzne

Gmina Stare Babice pozyskuje środki finansowe na realizację zadań z różnych funduszy, zarówno krajowych i zagranicznych.