Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Gmina Stare Babice leży w obszarze terytorialnym metropolii warszawskiej.

mapa_zit_Stare Babice

Gmina Stare Babice jest członkiem porozumienia  partnerskiego  39 gmin  z  terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego Liderem jest m. st. Warszawa. 

Porozumienie zawarto w ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu finansowego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.

Współpraca przyniesie gminom konkretne korzyści, wynikające z przygotowania dokumentów aplikacyjnych i wspólnej realizacji projektów. Na przedsięwzięcia te przewidziano 165 mln euro. 

W strategii rozwoju do 2030 roku określono Obszar Metropolitalny Warszawy jako inspirujące, wibrujące energią europejskie centrum rozwoju, gdzie harmonijnie łączą się wysoka jakość życia i doskonałe warunki biznesowe, tworzone w oparciu o kreatywność mieszkańców, potencjał współpracy i nowe technologie.

 

Aktualności ZIT :

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

17.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, którego członkiem jest także Gmina Stare Babice, podjęło uchwałę dotyczącą przyjęcia stanowiska w sprawie drastycznego wzrostu opłat za odpady komunalne.

W załączonym stanowisku samorządowcy zwracają się do rządu o natychmiastowe przygotowanie i wdrożenie programu ochronnego, który zakładałby 50-procentowe dofinansowanie z budżetu państwa do opłat ponoszonych przez mieszkańców za odpady segregowane. Apelują o wprowadzenie 5-letniego okresu przejściowego od wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Domagają się również złagodzenia obostrzeń prawnych, które wpływają na wysokość stawek oraz obniżenia tzw. opłaty marszałkowskiej. Wzywają też rząd do zaprzestania wprowadzania jakichkolwiek, generujących dodatkowe koszty rozwiązań.

Ponadto samorządowcy deklarują wolę szerokiej współpracy z rządem w celu wypracowania spójnych i kompleksowych rozwiązań systemowych, które uzdrowią obecną sytuację.

 

https://www.facebook.com/ZdecydujmyOWarszawie/videos/1286737911498938/    link do transmisji z konferencji prasowej

 

Uchwała nr 34 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

 

24.10.2019

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu,  Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,  Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

Zarządzenie nr 200/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 24 października 2019 r.

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu

Wzór oferty

Oświadczenie RODO

Zarządzenie nr 205/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 5 listopada 2019 r.

Protokół Komisji 10.1.2 

Informacja o wyborze Partnera 10.1.2 

17.10.2019

W październiku rusza nabór Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT

Podmioty działające w Warszawie oraz 39 gminach współpracujących ze stolicą na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej mogą starać się o środki na działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży rozwijające kompetencje i umiejętności przydatne na rynku pracy.
Więcej informacji:
Zachęcamy do udziału w szkoleniu Praktyczne aspekty konkursu w ramach Poddziałania 10.1.2 RPO WM 2014-2020 – Edukacja ogólna w ramach ZIT, które odbędzie się 24.10.2019, godz. 09:30 – 15:00.

Więcej informacji, w tym program szkolenia oraz zasady rekrutacji, dostępne na stronie internetowej: Informacje o szkoleniu na funduszedlamazowsza.eu

http://omw.um.warszawa.pl/author/wawa/

27.09.2019

7.09.2019 r. Gmina Stare Babice weźmie udział w „Pikniku Europejskim

Tegoroczna impreza odbędzie się w dniu 7 września 2019 roku, w godz. 10:00 – 18:00, na terenie Skweru 1 Dywizji Pancernej WP w sąsiedztwie Multimedialnego Parku Fontann            i – tak jak w zeszłym roku – przyjmie formę weekendowego pikniku rodzinnego z bogatą ofertą wydarzeń informacyjno-animacyjno-edukacyjnych. W tym roku świętujemy 10 edycję naszego wydarzenia!

17.07.2019

Parking Parkuj i Jedź w Starych Babicach oddany do użytkowania 16 lipca 2019 r.

Rozkład parkingów w poszczególnych gminach
wraz z liczbą miejsc parkingowych wg podpisanych umów
o dofinansowanie

 

Więcej informacji o ZIT:

http://archiwum.starebabice.nowoczesnyurzad.pl/pl/page/zintegrowane-inwestycje-terytorialne.html